Evropská unie > Národní plán obnovy > Archiv výzev NPO > 1. výzva - Zavedení nového stavebního zákona do praxe (1.6.1)

1. výzva - Zavedení nového stavebního zákona do praxe

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, vlastník komponenty Národního plánu obnovy, vyhlašuje 1. výzvu  subkomponenty 1.6.1 - Zavedení nového stavebního zákona do praxe. Výzva je určena pro dva žadatele - Ministerstvo pro místní rozvoj a od 1. 7. 2023 Dopravní a energetický stavební úřad.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena