Evropská unie > Národní plán obnovy > Archiv výzev NPO > 1. výzva - IT systémy podporující digitalizaci procesu povolování staveb - část A (1.6.4)

1. výzva - IT systémy podporující digitalizaci procesu povolování staveb - část A

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, vlastník komponenty Národního plánu obnovy, vyhlašuje 1. výzvu  subkomponenty 1.6.4 - IT systémy podporující digitalizaci procesu povolování staveb - část A. Výzva je určena pro jednoho žadatele - Česká agentura pro standardizaci.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena