Evropská unie > Národní plán obnovy > 2. výzva - Zavedení nového stavebního zákona do praxe "IT vybavení pro stavební úřady"

2. výzva - Zavedení nového stavebního zákona do praxe "IT vybavení pro stavební úřady"

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, vlastník komponenty Národního plánu obnovy, vyhlašuje 2. výzvu  subkomponenty 1.6.1 - Zavedení nového stavebního zákona do praxe "IT vybavení pro stavební úřady". Výzva je určena pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností, pověřené obecní úřady obcí, obecní úřady vykonávající působnost stavebního úřadu, v případě statutárních měst magistráty či úřady městských částí, vykonávají-li působnost stavebního úřadu, pro krajské úřady, pro Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena