Změna pokynů pro zpracování programového rámce IROP - ITI

Změna pokynů pro zpracování programového rámce IROP - ITI

7. 11. 2023

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení (MMR-OSARPPB), jako správce výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných územních strategií využívajících nástroj ITI v programovém období 2021–2027 (dále jen „Výzva“), tímto informuje o změně Přílohy č. 3 Pokyny pro zpracování programového rámce IROP. Upravená verze je přílohou tohoto oznámení.