Případové studie Hospodářsky a sociálně ohrožených území Tanvaldsko

Případové studie Hospodářsky a sociálně ohrožených území Tanvaldsko

19. 6. 2023

Liberecký kraj má zpracovanou druhou případovou studii, a to pro hospodářsky a sociálně ohroženou oblast Tanvaldsko. Analyzované území se nachází ve východní části Libereckého kraje při hranici s Polskem. Dle Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021–2027 náleží část území do hospodářsky podprůměrné oblasti a dle Politiky územního rozvoje ČR je SO ORP Tanvald (bez obcí v západní části) zařazen do Specifické oblasti Krkonoše-Jizerské hory. Jedná se o oblast významně zatíženou cestovním ruchem, v níž je zapotřebí řešit střety rekreace a cestovního ruchu s přírodními a krajinnými hodnotami a posílit ekonomickou a sociální stabilitu.