Regional Outlook 2023

Regional Outlook 2023

12. 2. 2024

Metropolitní regiony v OECD měly v průměru o 32 % vyšší HDP na obyvatele než ostatní regiony. Rozdíl mezi velkými metropolitními regiony a ostatními regiony tvoří největší podíl regionální příjmové nerovnosti ve většině zemí s velkými metropolitními regiony.

Regional Outlook 2023