První modifikace výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021–2027

První modifikace výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021–2027

28. 6. 2022

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení (MMR-OSA, dříve MMR-ORP), jako správce Výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021–2027 (Výzva), tímto v návaznosti na schválení Programu Zaměstnanost plus informuje o připravované modifikaci Výzvy.