Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí – Aktualizace 2023

Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí – Aktualizace 2023

13. 11. 2023

Důležitým předpokladem pro kvalitní rozvoj území v obcích je zajištění potřebné a dostatečné dopravní a technické infrastruktury. Jedná se o zainvestování nových rozvojových ploch, ale i o přestavbová území a obnovovaná území. Orientace v průměrných cenách infrastruktury může obcím pomoci při jejich rozhodování o realizaci, ale i pro zabezpečení potřebných finančních prostředků.