Pátá modifikace výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021–2027

Pátá modifikace výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021–2027

22. 6. 2023

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení (OSA) jako správce Výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021–2027 (Výzva), tímto informuje o modifikaci Výzvy pro Strategický plán Společné zemědělské politiky (SP SZP).