PAKT PRO ROZVOJ VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY

PAKT PRO ROZVOJ VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY

27. 10. 2022

Dne 30. června 2021 zveřejnila Evropská komise sdělení „Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti EU – směrem k silnějším, propojenějším, odolnějším a prosperujícím venkovským oblastem do roku 2040“.

PAKT PRO ROZVOJ VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY