Budoucnost pro zaostávající regiony (A Future for Lagging Regions)

Budoucnost pro zaostávající regiony (A Future for Lagging Regions)

16. 1. 2024

Vyšla závěrečná zpráva pilotní akce „Budoucnost pro zaostávající regiony“ (A Future for Lagging Regions) je nyní dostupná pod názvem "Spojení sil pro venkovské oblasti – Impulzy pro kooperativní regionální rozvoj v Německu a Evropě" (Joining Forces for Rural Areas – Impulses for cooperative regional development in Germany and Europe).

Budoucnost pro zaostávající regiony (A Future for Lagging Regions)