Rozcestník nástrojů a iniciativ pro obce

I municipality se významně zapojují na dosahování cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDGs), které jsou součástí oficiálně summitem OSN schváleného dokumentu Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030. Existují nástroje a iniciativy, které mohou napomoci v této snaze. Prozkoumejte je a zjistěte, které z nich  mohou pomoci k dosažení cílů ve Vaší obci.

Územní dimenze > Regionální rozvoj > Udržitelný rozvoj > Rozcestník nástrojů a iniciativ pro obce