Místní aktéři a udržitelný rozvoj

Cílem projektu „Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe“ je přispět ke zlepšení života v (odlehlých) regionech naší země, kde jsou rozvojové příležitosti dosud omezené či bývají založeny na environmentálně a/nebo sociálně nepříznivých praktikách. Abychom tohoto cíle dosáhli, vytváříme síť odborníků a lidí z praxe, kteří se mohou podělit o své znalosti a zkušenosti. Myslíme si, že současné problémy, kterým regiony čelí, nelze řešit pouze „od stolu“ (byť s vědeckými podklady); řešení ale nepřinese ani samotná praxe, protože v mnoha ohledech se mění základní podmínky, přicházejí nové podněty a rizika. Proto chceme různé pohledy a přístupy propojit – vytváříme tak síť spolupráce zaměřenou na podporu udržitelného rozvoje založeného na místních zdrojích a znalostech.

Územní dimenze > Regionální rozvoj > Udržitelný rozvoj > Místní aktéři a udržitelný rozvoj