Strukturálně postižené kraje

Tři strukturálně postižené kraje se v minulosti orientovaly na těžební, zpracovatelský a chemický průmysl a v současnosti se vyznačují nízkou mírou ekonomického růstu a významně zaostávají za nejvyspělejšími regiony Česka. Přímou součásti ekonomických problémů je nízká atraktivita pro život obyvatel, menší nabídka perspektivních pracovních příležitosti nejen pro mladé a kvalifikované odborníky a horší podmínky a nízká atraktivita pro podnikání. Regiony mají potenciál v rozvoji aktivit s vyšší přidanou hodnotou.

Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů je řešena v rámci Souhrnných akčních plánů Strategie hospodářské restrukturalizace (program RE:START), bližší informace naleznete na www.restartregionu.cz.


Jaké by měly být:

  • S dobrou kvalitou života a zdravým životním prostředím
  • Hospodářsky oživené a s dostatkem kvalitních pracovních míst
  • Bez nevyužitých průmyslových ploch a území po těžbě