Hospodářsky a sociálně ohrožená území

Problémem těchto území jsou obecně horší životní podmínky a méně rozvojových příležitosti či omezené možnosti podílet se na rozvoji a růstu Česka. Jmenovat lze celkově slabý hospodářský výkon.  V určitých oblastech dochází ke zhoršení sociální struktury (věkové, vzdělanostní), což platí zejména pro území bývalých Sudet. Problémem je také sociální vyloučení, dostupnost kvalitních veřejných služeb, občanská vybavenost. V mnoha oblastech lze jako problém identifikovat nedostupnost vysokorychlostního internetu, která může negativně ovlivňovat rozvoj místních firem a snižovat kvalitu života. Potenciálem je v některých oblastech vyšší míra sounáležitosti obyvatel s územím a vysoký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. Zemědělské a lesní hospodaření zde má často zásadní vliv na stav krajiny, jejích složek a ekosystémových funkcí

Územní dimenze > Regionální rozvoj > Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ > Hospodářsky a sociálně ohrožená územíJaká by měla být?

  • Vytvářející podmínky pro rozvoj inovativních podniků
  • Dopravně dostupná a vybavená základními službami
  • S bohatým komunitním životem a obyvateli s vazbou na území

Co plánuje SRR 21+ pro hospodářsky a sociálně ohrožená území?

1. Rozvíjet drobné podnikání a malé a střední podniky
2. Podporovat lokální zaměstnání v rámci veřejných investic
3. Usilovat o příchod vnějších investic
4. Zajistit dobrou dopravní obslužnost
5. Řešit problémy spojené se sociálně vyloučenými lokalitami a předcházet jejich vzniku
6. Rozvíjet komunitní život v obcích
7. Zajistit občanskou vybavenost
8. Omezit předčasné odchody ze vzdělávání na základním a středním stupni vzdělávání a podporovat žáky, kteří ze vzdělávání předčasně odešli