Metropolitní území

Metropolitní oblasti se v ČR potýkají s výzvami spojenými s jejich rychlým rozvojem a růstem, na který se budou muset adaptovat. Vzrůstající počet obyvatel vede k tlaku na dostupnost bydlení a kapacitu veřejných služeb, města rostou na úkor zeleně a půdního fondu. Metropolitní oblasti doposud v porovnání se srovnatelnými metropolitními oblastmi Evropy dostatečně nevyužívají potenciál pro ekonomický a sociální rozvoj a spolupráci výzkumných organizací a firem. Potenciálem metropolí je jejich ekonomická síla a růst, významná je dominantní pozice v oblasti výzkumu a vývoje a vysoká produktivita práce.Jaká by měla být:

  • Globálně konkurenceschopná a atraktivní
  • S kvalitním dopravním spojením s evropskými metropolemi i českými regiony
  • Efektivně využívající prostor ke svému rozvoji

Co plánuje SRR 21+ pro metropole?

1. Rozvíjet kapacity vědy a výzkumu a podporovat příchod a setrvání talentů a špičkových vědeckých pracovníků
2. Rozvíjet regionální inovační systém
3. Zlepšit postavení a význam firem v rámci globálních sítí
4. Lépe integrovat systém veřejné dopravy a rozvíjet městskou mobilitu
5. Zkvalitnit napojení na evropské metropole
6. Zlepšit dostupnost sociálních a zdravotních služeb, vzdělávání a služeb péče o děti
7. Vytvořit podmínky pro dostupné bydlení a zkvalitnit sídlištní celky
8. Zlepšit integraci cizinců na lokální úrovni
9. Napomáhat rozvoji a využití kulturního a kreativního potenciálu
10. Zajistit koordinovaný prostorový rozvoj
11. Zlepšit mikroklimatické podmínky