FAQ MAP

Ještě bych se ráda zeptala, zda tabulky k strategickému rámci jsou v novém formátu nutné již pro probíhající projekty MAP II, tedy úprava nutná již k datu další půlroční aktualizace seznamu investičních záměrů? (u nás červen 2021).
Mají tam být pouze investice, na které se bude žádat do IROP, nebo i další – dosud funguje tak, že jsou tam veškeré investiční záměry škol, na které se žádá z různých dotačních titulů.
U větších škol to bývá seznam na několik stran.


Zveřejněné tabulky pro investiční priority jsou určené na programové období 2021-27, tzn., že pokud budete chtít čerpat finance ve výzvách nového IROP na oblast vzdělávání, je třeba mít prioritní záměry území v nich uvedené a schválené ŘV MAP.  Současně bude třeba „zakonzervovat“ současné tabulky tak, aby z nich nevypadly záměry, které byly podpořené z IROP v programovém období 2014-20.

Interní depeší se k nám dostala informace ohledně AKTUALIT dokumentu Strategického rámce (dále jen „SR“). Depeše byla zaslána 26. 3. 2021.
Aktualizace našeho SR probíhala od 15. 1. 2021 dle starých tabulek. Od pondělí bude probíhat schvalovaní naším Řídícím výborem (dále jen „ŘV“). 
Máme informace, že nová úprava SR byla řešena v rámci webináře (Workshop ŘO k MAP III), kt. se konal dne 23.3.2021. Z našeho týmu nebyl nikdo přítomen, protože nebyla volná kapacita.
Není v našich silách tuto aktualizaci uskutečnit do pondělí 29. 3. 2021. Nemůžeme nové tabulky předložit MMR.
Chtěla jsem se zeptat, zda nové řešení SR stačí mít realizované v průběhu roku 2021?
Další aktualizace SR bude probíhat od ČERVENCE 2021 do ZÁŘÍ 2021. A schvalovaní SR naším ŘV proběhne na konci září 2021.
Dále prosím o více rozepsání této věty: Zároveň bychom Vás rádi upozornili, abyste do nových tabulek pro období 2021 - 2027 neuváděli realizované/schválené/podané projekty z období 2014 - 2020.
Které projekty budou v nových tabulkách? 


Samozřejmě, stačí mít tabulky kdykoli během roku 2021, resp. stačí je mít ve chvíli, kdy IROP 2021-27 vyhlásí výzvu k předkládání žádostí na téma vzdělávání, což dle informací MMR bude cca začátek roku 2022. V nových tabulkách budou investiční záměry na období 2021 – 2027, které dosud nebyly podpořeny z žádného dotačního programu.
Na workshopu jsme se tabulkám nevěnovali, byl zaměřen na nejčastější chyby v žádostech o podporu MAP III – jeho záznam + prezentace jsou na webu opvvv.cz