Zásady urbánní politiky – Aktualizace 2023

Zásady urbánní politiky – Aktualizace 2023

1. 11. 2023

Vláda dne 11. října schválila aktualizaci dokumentu Zásady urbánní politiky, kterou zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Dokument je aktualizací Zásad urbánní politiky, které byly vydány v roce 2010 a následně v roce 2017 poprvé aktualizovány. Důvodem druhé aktualizace bylo promítnutí posledního vývoje a trendů v rozvoji měst, včetně mezinárodního kontextu.