Výzkum v oblasti regionálního rozvoje pod drobnohledem

Výzkum v oblasti regionálního rozvoje pod drobnohledem

21. 9. 2022

MMR dne 15. září uspořádalo konferenci Aplikovaný výzkum v regionálním rozvoji. Jedno se již o 7. ročník pravidelné akce, která je určena pro prezentaci výsledků výzkumných projektů, které jsou podporovány především z programů Technologické agentury ČR. Cílem konference bylo poukázat na důležitost aplikovaného výzkumu pro potřeby státní správy a šíření povědomí o jeho výsledcích, které nacházejí uplatnění v rozhodovací praxi. Konference se zúčastnili především zástupci akademické sféry, územních samospráv a státní správy