Územní dimenze > Novinky > Modifikace výzvy pro podání žádostí o kontrolu dodržování standardů MAS – Posun termínu ukončení pro

Modifikace výzvy pro podání žádostí o kontrolu dodržování standardů MAS – Posun termínu ukončení procesu kontroly

Modifikace výzvy pro podání žádostí o kontrolu dodržování standardů MAS – Posun termínu ukončení procesu kontroly

16.3.2021

V souladu s nastavením Výzvy je výzva modifikována. Termín ukončení procesu je s ohledem k dosavadnímu průběhu kontroly upraven na 30. dubna 2021. Ostatní údaje Výzvy nejsou modifikací dotčeny.

Standardy MAS představují soubor požadavků na institucionální a funkční nastavení místních akčních skupin definovaných Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014–2020, Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 a přímo použitelným předpisem Evropské unie. Standardy MAS stanovují podmínky, které musí MAS splnit, aby mohla žádat o podporu implementace strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).
Příjem žádostí o kontrolu dodržování standardů MAS byl ukončen dne 27. října 2020. Žádost podalo 180 místních akčních skupin, které plánují v programovém období 2021–2027 realizovat svou rozvojovou strategii CLLD s podporou evropských fondů.
Případné dotazy můžete zasílat na clld@mmr.cz.