Pro páté území ORP má Olomoucký kraj zpracovanou intervenční studii

Pro páté území ORP má Olomoucký kraj zpracovanou intervenční studii

27. 3. 2024

Olomoucký kraj má další regionální studii zaměřenou na hospodářsky a sociálně ohrožené území. V pořadí pátým HSOÚ se stalo ORP Konice. Cílem bylo připravit pro vybrané HSOÚ materiál, který zmapuje ve spolupráci s klíčovými partnery problémy území a důležitá témata k řešení. Prostřednictvím klíčových projektů potom specifikuje finanční prostředky z evropské a národní úrovně, které dané problémy pomohou řešit. Materiál bude podkladem pro regionálně specifické aktivity Akčních plánů SRR ČR 21+.