Případové studie Hospodářsky a sociálně ohrožených území v okrese Hodonín

Případové studie Hospodářsky a sociálně ohrožených území v okrese Hodonín

4. 1. 2023

Podle SRR ČR 2021+ spadají všechny SO ORP okresu Hodonín mezi HSOÚ, konkrétně se jedná o SO ORP Kyjov, Hodonín a Veselí nad Moravou. Tato území leží v příhraničí se Slovenskem a pomezí Zlínského kraje a i přes velmi dobře rozvinutou dopravní infrastrukturu zaostávají ve své hospodářské vyspělosti a konkurenceschopnosti vůči ostatnímu území Jihomoravského kraje. Případové studie se proto zaměřují jak na řešení témat v oblasti hospodářství, tak i na charakteristiky obyvatelstva, ukazatele sociálního vyloučení a životní prostředí.