Intervenční studie ORP Zábřeh

Intervenční studie ORP Zábřeh

16. 12. 2022

Cílem bylo připravit pro vybrané HSOÚ v Olomouckém kraji materiál, který zmapuje ve spolupráci s klíčovými partnery problémy území a důležitá témata k řešení. Prostřednictvím klíčových projektů potom specifikuje finanční prostředky z evropské a národní úrovně, které dané problémy pomohou řešit. Materiál byl podkladem pro přípravu Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR na roky 2023-2024.