Frýdlantsko jako první v Libereckém kraji vypracovalo případovou studii

Frýdlantsko jako první v Libereckém kraji vypracovalo případovou studii

21. 12. 2022

Odliv obyvatel, nedostatek pracovních příležitostí a vysoká míra nezaměstnanosti. S těmito jevy se potýká Frýdlantsko, které se nachází v nejsevernější části Libereckého kraje, v tzv. Frýdlantském výběžku. K rozvoji této hospodářsky slabé oblasti spojenému s potlačením stávajících negativ přispěje i nová případová studie.