Územní dimenze > Novinky > On-line 16. zasedání Národní stálá konference

On-line 16. zasedání Národní stálá konference

On-line 16. zasedání Národní stálá konference

25.11.2020

Dne 24. listopadu 2020 se konalo plenární zasedání 16. Národní stálé konference, tentokrát v důsledku proti pandemických opatření on-line formou. Hlavním cílem této platformy je podpora regionálního rozvoje za pomoci fondů Evropské unie.

Jde o jedinečnou příležitost na jednom místě umožnit diskusi mezi zástupci řídicích orgánů operačních programů, územními partnery z krajů, měst a obcí a zástupců gesčních ministerstev.  

Na této Národní stálé konferenci byla probírána témata související zejména s přípravou budoucích operačních programů nového programového období 2021-2027, včetně pravidel spolufinancování a zohlednění územní dimenze (integrovaných nástrojů ITI a CLLD, regionálních akčních plánů i jiných forem územní dimenze). Představen byl Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021-2022, který prochází meziresortním připomínkovým řízením. Samostatný bod byl věnován aktualizaci statutu a jednacího řádu Regionálních stálých konferencí z pohledu nového programovacího období.    

Významným bodem programu byl rovněž Národní plán obnovy, který je aktuálně připravován v úzké spolupráci se všemi resorty, hospodářskými, sociálními a územními partnery. Národní plán obnovy bude představovat plán reforem a investic, který bude realizován v rámci využití finančních prostředků Recovery and Resilience Facity (RRF). Jedná se o mimořádné finanční prostředky nad rámec kohezní politiky, uvolněné Evropskou unií za účelem oživení ekonomik členských států zasažených dopady pandemie.   

Zástupci územních partnerů představili závěry ze společných jednání během letošního roku. Přednesli návrhy usnesení a vyjádřili se i k aktuální finanční situaci krajů.  

Zástupce Czechinvestu představil projekt Technologické inkubace, jehož hlavním cílem je podpora a rozvoj národního systému inovativních high-tech startupů.  

Pro schválení jednotlivých usnesení, byla zvolena forma korespondenčního hlasování členů Národní stálé konference.