Publikace pro obce pomůže s udržitelnými řešeními v obcích

Publikace pro obce pomůže s udržitelnými řešeními v obcích

2. 6. 2023

Pařížská dohoda a Agenda 2030 jsou dva klíčové kroky směrem k udržitelné budoucnosti a zajištění obyvatelnosti naší planety. Pařížská dohoda se zaměřuje na změnu klimatu a omezení globálního oteplování, zatímco Agenda 2030 řeší široké spektrum sociálních, ekonomických a environmentálních problémů. Tyto dohody představují závazek všech zemí světa ke společné akci ve prospěch naší planety a budoucích generací. Je to výzva k dodržení závazků a podniknutí konkrétních kroků pro dosažení cílů stanovených v těchto dvou dohodách. Při tak velké změně, která má být dosažena, je potřeba spolupráce všech.