Příhraniční oblast Kraslicko a jeho problematika

Příhraniční oblast Kraslicko a jeho problematika

1. 3. 2023

Kraslicko, je území, vymezené hranicí správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Kraslice, je součástí Karlovarského kraje, jednoho ze tří strukturálně postižených krajů České republiky. Toto území je jednou ze tří oblastí, které Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vymezilo jako Hospodářsky a sociálně ohrožené území v Karlovarském kraji (HSOÚ).