Územní dimenze > Novinky > MMR poskytne jen na regionální rozvoj rekordní částku dvě miliardy korun

MMR poskytne jen na regionální rozvoj rekordní částku dvě miliardy korun

MMR poskytne jen na regionální rozvoj rekordní částku dvě miliardy korun

31.10.2018

Rekordní částka na dotace pro regionální rozvoj, která čítá téměř dvě miliardy korun, rozšířená nabídka dotačních programů a oslovení dalších potenciálních žadatelů. Ministerstvo pro místní rozvoj tak vychází vstříc starostkám a starostům našich měst a obcí a vypisuje ještě cílenější výzvy, čímž reaguje na aktuální potřeby regionů České republiky. Příjem žádostí bude zahájen v týdnu od 19. listopadu a ukončen začátkem února 2019. Další stamiliony korun jsou připraveny i pro další oblasti jako je například bydlení.

Na letošní rok se nám podařilo pro naše regiony získat dvě miliardy korun, což mě velice těší. Na základě diskuze s obcemi a zmapování takzvaných bílých míst otevíráme některé zcela nové dotační tituly jako například možnost obcí požádat o podporu na regeneraci brownfieldů pro nepodnikatelské využití, obce do tisíce obyvatel mohou žádat o příspěvky na dostupnost veřejných služeb. Novinek je však samozřejmě mnohem víc,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
 
Na program Podpora rozvoje regionů 2019+ je připraveno 1,450 miliardy korun, na ostatní programy 545 milionů korun. Nově mohou o dotace žádat také obce do deseti tisíc obyvatel, a to na obnovu místních komunikací a na obnovu sportovní infrastruktury a obce nad deset tisíc obyvatel (vyjma statutárních měst) o finance na obnovu místních komunikací. Bude také vypsána výzva na rekonstrukci a přestavbu obecních budov, pro obce do tisíce obyvatel na dostupnost veřejných služeb jako je praktický lékař, zubař, obchod, případně Pošta Partner. Mezi nové programy patří i podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití.
 
Tradičně zůstávají výzvy na obnovu aktivního a pasivního místa odpočinku, dětská hřiště, veřejná prostranství, obnovu drobných sakrálních staveb, obnovu majetku poškozeného živelnou pohromou nebo na podporu bezbariérovosti v obci a v neposlední řadě podpora vítězů soutěže Vesnice roku, Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách a Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů. Míra spolufinancování ze strany obcí se liší dle velikostní kategorie, od 30 % u nejmenších obcí až po 50 % u měst nad deset tisíc obyvatel.