MMR: 18. Národní stálá konference cílila na témata podpory hospodářsky a sociálně ohrožených regionů, brownfieldů i na start nového sedmiletého programového období

MMR: 18. Národní stálá konference cílila na témata podpory hospodářsky a sociálně ohrožených regionů, brownfieldů i na start nového sedmiletého programového období

9. 12. 2021

Dne 8. 12. se konalo 18. zasedání Národní stálé konference, které se však opět muselo přesunout do online prostoru vzhledem k epidemické situaci. I přesto se setkalo více než sto zástupců územních partnerů – regionů, měst, obcí společně s dalšími organizacemi a ministerstvy. Jedná se o největší platformu pro vyjednávání o územním zacílení financí z EU fondů v ČR i národních dotací, která stojí na principech partnerství a spolupráce. Diskutují se, zda však již také další témata spojená s regionálním rozvojem ČR.

MMR: 18. Národní stálá konference cílila na témata podpory hospodářsky a sociálně ohrožených regionů