Územní dimenze > Novinky > Hlavním tématem Národní stálé konference byla SRR ČR 2021+

Hlavním tématem Národní stálé konference byla SRR ČR 2021+

Hlavním tématem Národní stálé konference byla SRR ČR 2021+

18.10.2019

Na svém letošním posledním zasedání Národní stále konference se její členové věnovali procesu finalizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. Dokument určí podobu regionální politiky na příští desetiletí. Strategie je také klíčem pro územní zacílení finančních prostředků, které bude mít Česko k dispozici z evropských zdrojů v příštím programovém období.

Princip územní dimenze zohledňuje specifické potřeby daného území, je podstatným prvkem již stávajícího programového období. Účastníci zasedání, mezi které patří klíčoví partneři z měst, obcí, regionů, asociací, sdružení, akademiků jsou proto pravidelně informováni o novinkách, které s přípravou tohoto klíčového dokumentu souvisí. V popředí zájmu nejen Ministerstva pro místní rozvoj, ale i Evropské unie je podpora transformace uhelných regionů a to kraje Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského. 

Účastníci věnovali pozornost také hodnocení dosavadního fungování systému užšího zacílení evropských zdrojů do jednotlivých typů integrovaných nástrojů, které přinášejí konkrétní investice do městských a venkovských oblastí. Z výsledků hodnocení vzejdou doporučení, která se stanou základními stavebními kameny pro nastavení tohoto systému po roce 2020. Již nyní MMR navrhlo výrazné zjednodušení podoby integrovaných nástrojů. 

Zmíněná diskuse přichází ve chvíli, kdy MMR intenzivně pracuje i s Evropskou komisí na tvorbě Dohody o partnerství, která určí základní parametry implementace budoucího programového období po roce 2020 a jednotlivá ministerstva vstupují do závěrečné fáze tvorby operačních programů, včetně způsobu zohlednění potřeb partnerů z území v rámci tzv. územní dimenze.