Do Ústí nad Labem se sjeli delegáti z 22 členských států EU a Norska. Debatovali o územní soudržnosti a rozvoji měst

Do Ústí nad Labem se sjeli delegáti z 22 členských států EU a Norska. Debatovali o územní soudržnosti a rozvoji měst

14.9.2022

Ministerstvo pro místní rozvoj během českého předsednictví v Radě EU řídí sérii jednání věnovaných rozvoji evropských regionů a měst. Jednání Sítě kontaktních bodů pro územní soudržnost a Pracovní skupiny pro městský rozvoj se konalo 13. a 14. září v Ústí nad Labem. Do krajského města se sjeli delegáti z 22 členských států EU, Norska a zástupci významných evropských institucí, kteří diskutovali zejména o implementaci strategických rámců Územní agendy 2030 a Nové lipské Charty.

Celé setkání bylo rozděleno do dvou částí, první se zaměřila na otázky územní soudržnosti, druhá na rozvoj měst. První den zahájil zdravicí hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller. Následovalo jednání Sítě kontaktních míst pro územní soudržnost (NTCCP, Network of Territorial Cohesion Contact Points), které bylo věnováno tématu budování inovačních kapacit a kultivaci inovačního prostředí. Ministerstvo pro místní rozvoj představilo delegátům studii s názvem "Podnikatelsky orientovaná regionální správa" (Entrepreneurial Regional Governance), na které spolupracuje s Evropskou monitorovací sítí pro územní rozvoj a soudržnost (ESPON, European Spatial Observation Network). „Z předběžných výstupů studie jednoznačně vyplývá, že schopnost regionů přinášet inovace a umět je správně využívat do jisté míry závisí na kvalitě regionální správy. Finální výstupy naší společné práce s ESPONem budou představeny na ESPON semináři 7. - 8. prosince,“ vysvětluje Miroslav Daněk z odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj.

Implementace priorit Územní agendy 2030, mezi něž patří např. vyvážený rozvoj území, snižování nerovností mezi jednotlivými územími, klimatická neutralita regionů a měst nebo udržitelná digitální a dopravní konektivita, probíhá prostřednictvím tzv. Pilotních akcí, jež mají za úkol hledat, testovat a rozvíjet nová řešení pro rozvoj území a pomáhat překonávat specifické problémy, které jsou společné pro více členských států. Členové NTCCP se shodli, že je třeba usilovat o přístupy respektující územní specifika. Jak pilotní akce probíhají, informovali na jednání také delegáti z Polska, Německa, Norska, Portugalska a Lucemburska.

Program druhého dne jednání, který se nesl v duchu zasedání Pracovní skupiny pro městský rozvoj (UDG, Urban Development Group), byl zaměřen na využívání digitalizace a inovací v městském prostoru. Delegáti se dále věnovali prioritám předsednického Tria a výzvám pro nová partnerství "Zelenější města" a "Udržitelný turismus". Na úvod jednání vystoupil zástupce Magistrátu Ústí nad Labem Tomáš Kočí, vedoucí oddělení strategického rozvoje, který seznámil přítomné delegáty s rozvojovými projekty města. Společné výzkumné centrum Evropské komise (JRC, Joint Research Centre)  představilo výstupy EUKN Policy Labu zaměřeného na inovativní digitální řešení ve městech. „Projekty zaměřené na digitalizaci a moderní technologie jsou v městském prostředí hybnou silou rozvoje. Města vždy představovala centra vzniku inovací, a tuto roli musí plnit i do budoucnosti, jenom tak bude zachována konkurenceschopnost ČR a Evropy v globálním měřítku,“ zmiňuje Richard Nikischer, řídící odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj.

Jaké dopady mají politiky státu na rozvoj konkrétního území, se mohli účastníci přesvědčit na exkurzi v povrchovém dole ČSA v Mostě. Rekultivace území po těžbě již na mnoha místech probíhá řadu let, ale stále je před námi spousta rekultivačních zásahů. Delegáti získali kromě teoretických informací také praktické poznatky. Jsme přesvědčeni, že si delegáti odvezou z České republiky cenné zkušenosti, které budou moci dále využívat ve své práci při rozvoji regionů a měst.