Územní dimenze > Novinky > Avízo k setkání pracovních skupin k Strategii regionálního rozvoje 2021+ k implementační části.

Avízo k setkání pracovních skupin k Strategii regionálního rozvoje 2021+ k implementační části.

Avízo k setkání pracovních skupin k Strategii regionálního rozvoje 2021+ k implementační části.

11.1.2019

V průběhu ledna a února 2018 budou v pracovních skupinách připomínkovány podklady implementační části Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+.

Příprava implementační části navazuje na návrhovou část Strategie regionálního rozvoje 2021+ a ukončení analytických prací, během nichž byly identifikovány hlavní problémy a potenciály jednotlivých témat regionálního rozvoje (metropolí, aglomerací, regionálních center, strukturálně postižených krajů, hospodářsky a sociálně ohrožených území). Cílem implementační části je definovat základní parametry řízení Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. V této části budou popsány principy implementace, hierarchická struktura prací a obsah Akčních plánů, řídicí struktury implementace, plán řízení změn a rizik, systém monitorování naplňování cílů, plán evaluací, komunikační plán, rozpočet implementace a časový harmonogram implementace.
Termíny setkání pracovních skupin tvorby SRR ČR 2021+
Pracovní skupina venkov  22. ledna 2019
Pracovní skupina urbánní  22. ledna 2019
Pracovní skupina regionální  24. ledna 2019
Pracovní skupina SRR   15. února 2019