Územní dimenze > Novinky > Jeden z nejvýznamnějších nástrojů územní dimenze; prostřednictvím regionálních akčních plánů bude ro

Jeden z nejvýznamnějších nástrojů územní dimenze; prostřednictvím regionálních akčních plánů bude rozděleno až 20 mld. Kč

Jeden z nejvýznamnějších nástrojů územní dimenze; prostřednictvím regionálních akčních plánů bude rozděleno až 20 mld. Kč

2.2.2022

Národní stálá konference schválila k 31. 1. 2022 formou per-rollam klíče pro rozdělení alokace mezi území krajů ve vybraných tématech Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), která budou implementována prostřednictvím regionálních akčních plánů (RAP). Jedná se o čtyři témata, a to silnice II. třídy, střední školství (střední a vyšší odborné školy, konzervatoře, poradny a speciální školy), zdravotnickou záchrannou službu a deinstitucionalizaci sociálních služeb. Klíčem je myšlen indikátor, na kterém se shodly všechny kraje, a který reflektuje například délku silniční sítě nebo počet žáků a studentů v krajích. Prostřednictvím RAP bude do území rozděleno takřka 20 miliard korun a patří tak mezi nejvýznamnější nástroje územní dimenze v období 2021-2027.

Regionální stálá konference (RSK) může s ohledem na specifika daného kraje definovat svá vlastní kritéria pro výběr projektů, která budou zařazena do RAP kraje. Do RAP mohou být zařazovány projekty až do výše 130 % alokace připadající na kraj v tématu RAP. Pouze projekty, které budou uvedeny v RAP mohou být ve čtyřech tématech uvedených výše z IROP podpořeny. 

Jednou z hlavních výhod RAP je skutečnost, že při hodnocení projektů nebude rozhodovat čas, a kraje tak mohou do RAP zahrnout například i projekty, které jsou pro rozvoj kraje zásadní, ale nejsou ještě po projektové stránce dostatečně připraveny. Na druhou stranu i RAP musí plnit průběžné milníky stanovené Ministerstvem pro místní rozvoj a ukotvené v Metodickém pokynu pro integrované nástroje a regionální akční plány.  

Finální schválení RAP na RSK v jednotlivých krajích je očekáváno ve druhém čtvrtletí roku 2022. Po schválení RAP budou vyhlášeny výzvy IROP v tématech RAP.