Portál strategické práce v České republice

Portál je určen pro zpracovatele strategických dokumentů, řídící orgány operačních programů Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), odbornou i laickou veřejnost a další instituce a subjekty zabývající se strategickou prací. Portál má za cíl poskytovat metodické návody pro zlepšování kvality veřejný politik a strategií a obecně strategických nástrojů, stejně tak informovat o činnostech a aktuálním dění v oblasti strategické práce ve veřejné správě České republiky.

Aktuální články

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena