Strategické projekty

Ministerstvo pro místní rozvoj realizovalo, realizuje nebo připravuje několik projektů, jejichž cílem je přispět ke zkvalitnění strategického řízení a plánování ve veřejné správě České republiky. Níže jsou základní informace o těchto strategických projektech.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena