Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správěProjekt Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě ČR s důrazem na rozšiřování metod, nástrojů, inovací, znalostí a zkušeností v praxi, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016924, je financován Operačním programem Zaměstnanost.

Portál strategické práce v České republice > Strategické projekty > Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena