Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správěProjekt Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě ČR s důrazem na rozšiřování metod, nástrojů, inovací, znalostí a zkušeností v praxi, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016924, byl financován Operačním programem Zaměstnanost.


Předmětem projektu bylo zavádění metod, nástrojů a inovací a rozšiřování znalostí a zkušeností ve strategickém řízení a plánování. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření podmínek pro zkvalitnění strategického rozhodování ve veřejné správě na úrovni národní, krajské a městské a jejich vzájemné provázanosti, a to na základě: (1) implementace metod a nástrojů pro strategické řízení a plánování, (2) zavádění inovací pro strategické řízení a plánování, (3) rozšiřování znalostí a zkušeností ve strategickém řízení a plánování.

Portál strategické práce v České republice > Nástroje a metodická podpora > Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena