Nástroje pro strategickou práci

Nástroje vznikaly v rámci projektu „Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě ČR s důrazem na rozšiřování metod, nástrojů, inovací, znalostí a zkušeností v praxi“, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016924, který byl podpořen finančními prostředky Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena