Koordinace a spolupráce

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) je přímo odpovědné za strategické řízení a plánování ve veřejné správě. Tato odpovědnost vychází z:

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena