Nástroje pro strategickou práci, inovace, finanční řízení a dobrá praxe

Třetí ze série workshopů strategické práce se uskutečnil ve středu 19. října 2022. Workshopy strategické průběžně představují aktivity projektu Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě ČR s důrazem na rozšiřování metod, nástrojů, inovací, znalostí a zkušeností v praxi, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016924. První část workshopu byla tradičně zaměřena na představení nově připravovaných nástrojů a šablon podporujících strategickou práci. Ve druhém bloku program navazoval představením metodických doporučení pro strategickou práci. První se se zaměřovalo na propojování strategických dokumentů na jejich financování a druhé se zabývalo využíváním inovativních metod strategické práce v praxi. Workshop se opět uskutečnil hybridní formou – program akce byl zároveň přenášen živě online a bylo umožněno aktivní zapojení všech účastníků v rámci diskuse.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena