Nástroje pro strategickou práci a příležitosti zelené transformace

V úterý 5. dubna 2022 proběhl druhý z řady plánovaných workshopů v rámci projektu Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě ČR s důrazem na rozšiřování metod, nástrojů, inovací, znalostí a zkušeností v praxi, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016924. První část workshopu byla tradičně zaměřena na představení nově připravovaných nástrojů podporujících strategickou práci. Ve druhé části jsme představili příklady strategického přístupu místních samospráv (kraj, obec) k současným výzvám v oblasti zelené transformace. Workshop se uskutečnil hybridní formou – program akce byl zároveň přenášen živě online a bylo umožněno aktivní zapojení všech účastníků v rámci diskuse.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena