A/ Pilotní testování inovativních nástrojů v praxi

Součástí projektu na podporu strategického řízení a plánování ve veřejné správě jsou aktivity, které mají za cíl podpořit kvalitu strategického plánování na úrovni samospráv. Pilotní část proběhla letos na jaře v pěti městech ve spolupráci s vybraným dodavatelem. Ve vybraných městech tak byly testovány inovativní nástroje strategického řízení, kterými jsou megatrendy, foresight, forecast, tvorba scénářů a systém včasného varování. Výstupem bude zároveň vytvoření souvisejícího metodického doporučení a vzdělávacího modulu pro danou problematiku.
 

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena