B/ Metodické doporučení pro inovativní přístupy ve strategickém řízení a plánování

Metodické doporučení pro uplatnění inovativních přístupů strategického řízení a plánování v praxi přináší územně samosprávným celkům návod, jakým způsobem je možné při strategickém plánování a řízení využívat v českém prostředí inovativních nástrojů, které mají potenciál významně zkvalitnit proces strategického plánování, stejně jako kvalitu a obsah souvisejících strategických a koncepčních dokumentů

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena