The revision of the Partnership Agreement was discussed at a working level by the European Structural and Cohesion Funds Council

18. 12. 2017

Přeložit !! V pondělí 18. prosince se v prostorách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze uskutečnilo pracovní jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy. Na programu zasedání byly mimo přehledu čerpání a jednání o budoucnosti politiky soudržnosti i změny v Dohodě o partnerství a další témata.

©2024 Ministry of Regional Development CZ, all rights reserved.