MMR: The State Housing Development Fund is prepared not only to support housing over a billion crowns this year. More focus on towns and cities

8. 1. 2018

Přeložit! Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) v roce 2018 podpoří bydlení v České republice částkou zhruba 1,1 mld. Kč, a to formou nízkoúročených úvěrů a dotace v rámci svých programů. Novinkou je program Regenerace sídlišť – úprava veřejných prostranství, který kombinuje dotaci s úvěrem.

©2024 Ministry of Regional Development CZ, all rights reserved.