Tvorba systematického přehledu poznatků

Metodický návod, jak nalézt, shromáždit, setřídit, interpretovat a syntetizovat v dané chvíli dostupné vědecké poznatky, které jsou relevantní pro tvorbu daného strategického dokumentu.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena