PRES > Priority

Priority

Česká republika se od 1. července 2022 na půl roku zhostí role předsednického státu Evropské unie. V čele EU tak stane podruhé za dobu svého osmnáctiletého členství. Předsednictví pro naši republiku představuje velkou příležitost vyzdvihnout na evropské úrovni témata, která jsou pro ČR a její občany důležitá. Zároveň může Česká republika během předsednictví ukázat svůj potenciál lídra schopného vést jednání a hledat společná řešení klíčových otázek.