MMR představilo evropským partnerům projekty podpořené z fondů EU v Jihočeském kraji

MMR představilo evropským partnerům projekty podpořené z fondů EU v Jihočeském kraji

9. 12. 2022

V rámci končícího českého předsednictví v Radě EU představilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zástupcům členských států Evropské unie a představitelům Evropské komise a Generálního sekretariátu Rady vybrané projekty podpořené z fondů EU, které byly realizovány v Jihočeském kraji. Na neformálním jednání konaném ve dnech 7.–9. prosince 2022 v Českých Budějovicích a Vodňanech si tak členové pracovní skupiny pro strukturální opatření a nejvzdálenější regiony mohli na příkladech dobré praxe prohlédnout, jak v naší zemi pomáhají evropské peníze.

MMR představilo evropským partnerům projekty podpořené z fondů EU v Jihočeském kraji