PRES > Akce > Odborná konference programu ESPON

Odborná konference programu ESPON

Typ akce: Konference
Termín konání: 7. 12. 2022 8:30 - 8. 12. 2022 14:00 Přidat do svého kalendáře
Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Kongresové centrum Praha
5. května 1640/65, 140 21 Praha 4-Nusle

PLÁNOVANÝ POČET ÚČASTNÍKŮ: 300

POPIS AKCE:
Jednání zaměřené na implementaci a obsahovou stránku programu se zaměřením na témata předsednictví a jeho výstupy. Akce je organizována ve spolupráci s programem meziregionální spolupráce ESPON se sídlem v Lucemburku. Národním koordinátorem pro program ESPON v ČR je Odbor evropské územní spolupráce MMR.

OBSAH:
ESPON ESÚS pravidelně dvakrát ročně pořádá odbornou konferenci, kde se výzkumní pracovníci, akademici a vědci z celé Evropy aktivně podílejí na výměně informací, zkušeností a nápadů, inspirováni výsledky projektů analytického zkoumání a cílených analýz a daty vzešlých z nástrojů programu ESPON.

Konference se zaměří na téma podpory inovací ve zranitelných regionech ve složité době, tj. hledání nástrojů, osvědčených postupů a sdílení zkušeností a s členskými státy programu tak, aby instituce v hospodářsky a sociálně ohrožených regionech mohly lépe nastavit prostředí pro využívání inovací a těžit z nich v podmínkách post-covidové krize. V kontextu zranitelných regionů přináší krize nejen vážné hospodářské, společenské a strukturální dopady, ale i potenciál inovovat, digitalizovat a podporovat nová řešení, nové přístupy. Nicméně důležitá je schopnost regionu takovou příležitost využít a nastavit vhodné prostředí pro změny. Účastníci konference budou, na základě výsledků analytické studie, vzniklé ve spolupráci ESÚS ESPON a MMR, diskutovat doporučení expertů pro tvůrce politik na všech úrovních.

Téma konference se rovněž diskutuje a propaguje na jednání generálních ředitelů k územní soudržnosti.

Samotná konference zahrnuje jak plenární zasedání, které je společné pro všechny účastníky, tak i odborně zaměřené menší workshopy, z jejichž nabídky si účastníci mohou vybrat. Konference bude zahájena ministrem odpovědným za politiku soudržnosti v předsedajícím státě.

Více o zaměření semináře, včetně programu naleznete na odkaze níže:  https://www.espon.eu/entrepreneurial-regional-governance.

GESTOR:
Odbor evropské územní spolupráce

KONTAKTNÍ OSOBY:
Mgr. Pavel Lukeš, telefon 224 862 331, e-mail: Pavel.Lukes@mmr.cz
Mgr. Milada Hroňková, telefon: 224 862 262, e-mail: Milada.Hronkova@mmr.cz