PRES > Akce > Evropské fórum cestovního ruchu

Evropské fórum cestovního ruchu

Typ akce: Konference
Termín konání: 15. 11. 2022 9:00 - 16. 11. 2022 17:00 Přidat do svého kalendáře
Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Kongresové centrum Praha
5. května 1640/65, 140 21 Praha 4-Nusle

PLÁNOVANÝ POČET ÚČASTNÍKŮ: 250

POPIS AKCE:
Akce bude připravována ve spolupráci s Evropskou komisí. V rámci programu konference by měla být zahrnuta témata jako je směrnice EU o zájezdech, připravovaná EU legislativa ke krátkodobým pronájmům, expertní zpráva Cesta transformace pro cestovní ruch jako základ dlouhodobé strategie Evropská agenda pro cestovní ruch 2030 a informace o připravovaných závěrech Rady v této oblasti, ale i marketingová témata. V rámci konference budou diskutována opatření a příklady dobré praxe, jak přispět k transformaci cestovního ruchu a jeho větší odolnost vůči vnějším vlivům. Mezi vystupujícími budou zástupci Evropské komise, odborníci ale i zástupci dalších institucí dle vybraného tématu jak z ČR, tak i ze zahraničí.

Celodenní konference se bude konat dne 15.11.2022. Další den, 16.11.2022, budou následovat 2 uzavřená jednání, Jednání generálních/vrchních ředitelů/náměstků ČS odpovědných za cestovní ruch a jednání Evropské komise cestovního ruchu.

OBSAH:
V rámci části o tzv. PTD (Package Travel Directive – směrnice EU č. 2015/2302) bude reflektováno na dosavadní aplikaci směrnice, zejména s ohledem na problémy, které se vyskytly v době pandemie C19, zajišťovací mechanismy, ale pravděpodobně i na judikaturu SD EU.

Téma „short term rentals“ bude aktuální vzhledem k avizovanému zveřejnění návrhu nařízení EU. Očekávat lze jak příspěvky zástupce Evropské komise, tak i dalších odborníků, ale i diskusi k tomuto tématu.

K expertní zprávě Transition Pathway for Tourism vystoupí zástupce Evropské komise. Hlavní důraz bude kladen na dílčí okruhy jako je digitalizace provozu a služeb v cestovním ruchu či tzv. zelená dimenze cestovního ruchu a počítání uhlíkové stopy.

S marketingovými tématy přispějí zástupci národních centrál cestovního ruchu.

Program bude dále upřesněn.
 
LIVE-STREAM:
Přímý přenos konference ETF můžete sledovat zde: https://youtu.be/mmJ0Edpjb8U (15.11. začátek 9:00)

GESTOR:
Odbor cestovního ruchu

KONTAKTNÍ OSOBY:
Ing. Hana Nedbal, telefon: 224 864 186, email: Hana.Nedbal@mmr.cz
JUDr. Renata Králová, e-mail: Renata.Kralova@mmr.cz
Ing. František Dickelt, e-mail: Frantisek.Dickelt@mmr.cz